Dette emnet er nedlagt

MEVIT3001 – Design og estetikk i mediert merkevarebygging

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvordan merkevarebyggig og reklame medieres er i økende grad sentrert rundt design og estetikk.

Kurset tar opp problemstillinger knyttet til forståelse og analyse av design og estetikk i mediert merkevarebygging.

Kurset fokuserer særlig på forskyvninger mellom hva det reklameres for og hva det reklameres med, og på spenningsfeltet mellom kunst og reklame.

Mediert reklame og merkevarebygging som er sentrert rundt design og kunst inngår ofte i kryssmedie-kommunikasjon der medier som World Wide Web, magasiner, video og bøker inngår - men der også felter som ligger utenfor hva medievitenskapen tradisjonelt behandler – slik som klesdesign og arkitektur også er viktig.

Begreper som konvergens, kulturindustri, kryssmediekommunikasjon og mediatisering er sentrale i kurset.

Hva lærer du?

Emnet er knyttet til det pågående forskningsprosjektet BRANDO (Branding and Advertising in Digital Domains) ved IMK.

Studentene vil følge og ta del i et forskningsprosjekt og de vil bli kjent med en rekke problemstilinger knyttet til hvordan estetikk og design er sentralt i samtidige former for reklame og merkevarebygging.

Kurset vil gi kompetanse i analyse av kryssmediekommunikasjon innen reklame og merkevarebygging, og vil gi innsikt i den indre dynamikken i et pågående forskningsprosjekt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er i første rekke myntet på studenter som tar MEVIT3811 - Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid og undervisningen er lagt opp rundt praksisperioden. Andre studenter får opptak til emnet såfremt det er ledige plasser.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Tre dagers hjemmeeksamen. Mer informasjon om eksamen ved IMK.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2009

Eksamen

Vår 2009

Undervisningsspråk

Norsk