Beskjeder

Publisert 10. nov. 2013 18:12
Publisert 7. nov. 2013 11:00

Oppgaveteksten publiseres på semestersiden mandag 11. november kl. 10.00.

Innlevering i Fronter innen kl. 14:00 torsdag 14. november. Husk også å levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Viktig informasjon om eksamen ved IMK

Analyseobjekt som brukes i besvarelsen bør inkluderes i oppgaveteksten så langt det er mulig (skjermdump etc.). Evt fysiske objekter (dvd, papirkopi o.a.) kan leveres til studiekonsulenten i 2 eksemplarer ved levering av besvarelsen. Husk å merke dette materialet med kandidatnummer.

Faglærer / seminarleder vil svare på spørsmål om oppgaveteksten mandag 11 kl. 10:30 rom 208 i IMKs lokaler.

Lykke til!

Publisert 15. okt. 2013 13:21

Alle må ha levert en skriftlig liste til seminarleder for godkjenning.

Publisert 11. okt. 2013 12:36
Publisert 20. sep. 2013 12:46

For dere som ikke har gitt tilbakemelding til emnets midtveisevaluering, last ned "eva-mevit3510-4510h2013.doc", fyll ut og legg i posthyllen til emneansvarlig. Konkret og konstruktiv tilbakemelding tas imot med stor takk.

Publisert 19. sep. 2013 11:58

Pga. av dårlig oppmøte er seminarene er de kommende seminarene for studenter på MEVIT4510-avlyst. Studenter som ønsker å delta på seminaret kan komme på MEVIT3510 seminaret som går på mandager. Seminarleder har i samråd med emneansvarlig sendt ut e-post om opplegget for masterstudenter som ønsker å delta på bachelorseminarene.

Se timeplan for bachelorseminarene her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT3510/h13/timeplan/index.html

De som ikke har anledning til å komme på seminarene på mandager er selvsagt velkomne på seminaret på tirsdager.

mvh

Haakon Berg Johnsen

Publisert 6. sep. 2013 12:20

Send konkret liste med titler/beskrivelser og referanser til seminarleder.

Publisert 5. sep. 2013 12:04

Forslagene er ment som gode ideer og tips til hva det kunne vært spennende å forske på. Klikk: http://www.hf.uio.no/imk/forskning/forskningsomrader/media-aesthetics/studenter/masterdissertation.html

Publisert 23. aug. 2013 11:12

Det er felles forelesninger for MEVIT3510 og MEVIT4510.

Se timeplan for de felles forelesningene her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT3510/h13/timeplan/index.html

Publisert 7. aug. 2013 14:36
Publisert 4. juli 2013 18:21

Hei, jeg har forøskt å laste opp pensum på semestersidene, men det later til å være noe formelt/teknisk i veien som jeg håper vi raskt får fikset.

En del artikler er samlet i et kompendium som skal være tilgjengelig på Akademika ved semesterstart, om ikke før. Ellers er følgende bøker på pensum:

Chapple, F. & Kattenbelt, C. (ed.): Intermediality in Theatre and Performance, 2006. Amsterdam- New York: Rodopi. 266 s.

Ernst, Wolfgang (2013) Digital Memory and the Archive, University of Minnesota Press. 250s.

Hausken, Liv: Medieestetikk. Studier i estetisk medieanalyse, 2009. 120s.

Hausken, Liv (red. 2013) Thinking Media Aesthetics, Peter Lang Akademic Publishing (forthcoming), ca 250 sider.

Light, Andrew and Smith, J.M. (eds.) (2005) The Aesthetics of Everyday Life, New York: Colombia University Press, s.ix-131, 136s.

Verkpensum

I tillegg til ordinært pe...

Publisert 30. mai 2013 10:44

Etter et par års pause gleder jeg meg til å ta fatt på emnet i Medieestetikk igjen! Denne høsten vil emnet særlig legge vekt på visuelle og audiovisuelle uttrykksformer. Forelesningene vil gå fredager fra 10-12. Seminaret for masterstudenter er satt opp onsdager fra 12-14. Datoer kommer snart. mvh Liv Hausken