Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i interaktive kunstformer, med vekt på nyere, digital mediekunst. Utvalgte verk blir presentert og diskutert i lys av relevante teoretiske og analytiske perspektiver, samt i forhold til tilgrensende fenomener som spill, happenings, events og performancekunst.

Hva lærer du?

Emnet gir fordypet innsikt i estetisk analyse av nyere, interaktive kunstformer. Studentene vil få trening i å analysere et selvvalgt medieobjekt, og å presentere sine funn i muntlig og skriftlig form.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad eller Cand.Mag. i medievitenskap eller et annet humanistisk fag.

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til estetisk teori og analyse.

Undervisning

5 dobbelttimer forelesning samt 10 timer seminarundervisning fordelt over 9 uker. I tillegg vil studentene få tilbud om 2,5 timer individuell veiledning i forbindelse med emneoppgaven (inkl. forberedelse).

Eksamen

En skriftlig emneoppgave på inntil 10 normalsider (à 2300 tegn uten mellomrom) for individuelle prosjekter eller inntil 40 normalsider for gruppeprosjekter.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering våren 2007

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2007

Eksamen

Vår 2007

Undervisningsspråk

Norsk