Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet utgjorde tidligere, sammen med MUS1105 – Musikktenkningens historie (nedlagt), examen facultatum på bachelorprogrammet i musikkvitenskap.

Emnet vil bli lagt ned, og studenter som verken har MUS1101 – Elementær musikkteori (nedlagt) eller MUS1105 – Musikktenkningens historie (nedlagt) tar det nye emnet EXFAC03-MUS – Examen facultatum. Studenter som har MUS1105 – Musikktenkningens historie (nedlagt) fra før, følger undervisningen i MUS1440 – Klassisk og rytmisk musikkhistorie (nedlagt) i uke 33 og 34 og tar eksamen i MUS1101 høsten 2011.

Elementær musikkteori og fagterminologi: Puls, metrum og rytme, akustikk, intervaller, akkorder, skalaer, tonalitet, notasjon, prinsipper for organisering av lengre musikalske forløp (musikalsk form).

Hva lærer du?

Du lærer å beherske teoretisk basiskunnskap og fagterminologi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende opptaksprøven for studieprogrammet i musikkvitenskap. Kurset forutsetter at man kan lese noter i diskant- og bassnøkkel godt på forhånd. Det vil også være en fordel med erfaring på et instrument.

Undervisning

Undervisningen går over første del av semesteret og gis som 24 timer seminarrettet forelesning.

Eksamen

Skoleeksamen ca en uke etter avsluttet undervisning: En fire timers skriftlig prøve i elementær musikkteori og fagterminologi. Om nødvendig arrangeres det eksamen også i vårsemesteret (utsatt prøve).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering høsten 2007

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Se under "Kort om emnet" til venstre på denne siden.

Eksamen

Se under "Kort om emnet" til venstre på denne siden.

Undervisningsspråk

Norsk