Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Undervisningen i vestlig kunstmusikk gir hovedlinjene i musikkhistorien fra tidlig Beethoven til samtiden. Det blir gjennomgått et begrenset antall verker, som blir gjenstand for form- og stilanalyse og satt inn i en historisk kontekst. Folkemusikkdelen legger særlig vekt på norsk folkemusikk som behandles historisk og analytisk. I kurset inngår et obligatorisk opphold på én uke ved Ole Bull-Akademiet på Voss. Studentene må betale en egenandel for dette oppholdet.

Hva lærer du?

Innsikt i særtrekk ved de forskjellige musikkhistoriske periodene og kunnskap om utvalgte verker; kunnskap om sentrale genrer i norsk folkemusikk; evne til å se forbindelseslinjer på tvers av genrer; øvelse i musikalsk analyse og skriftlig og muntlig fremstilling

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende MUS1101 – Elementær musikkteori (nedlagt) og MUS1410 – Vestlig kunstmusikk (nedlagt).

Overlappende emner

Emnet overlapper fullstendig med MUS1400 Vestlig kunstmusikk og folkemusikk

Undervisning

Det gis felles forelesninger på tilsammen 40 timer (20 dobbelttimer) og 12 seminartimer (6 dobbelttimer) i grupper à ca 15 studenter. Seminartimene er obligatoriske. Kurset omfatter også en uke obligatorisk undervisning på Ole Bull-Akademiet på Voss og en obligatorisk dobbelttime biblioteksundervisning. Hver student skal ha et seminarinnlegg i løpet av kurset. Videre skal det leveres en øvingsoppgave på 1-2 sider med korrekt bruk av sitater og kildehenvisninger samt nøyaktig oppsatt litteraturliste. Seminarinnlegget og øvingsoppgaven må være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

En hjemmeoppgave over oppgitt emne med tre dagers innleveringsfrist i slutten av semesteret.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering våren 2007

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Hovedsakelig norsk