Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil bli nedlagt. Undervisning og eksamen vil gå som planlagt høsten 2011. Studenter som har emnet i sin undervisningsplan, men som ikke tar eksamen i det senest høsten 2011, vil kunne følge relevante deler av undervisningen i MUS1440 – Klassisk og rytmisk musikkhistorie (nedlagt) høsten 2012 og ta eksamen i MUS1430 da.

Undervisningen i vestlig kunstmusikk gir hovedlinjene i musikkhistorien fra middelalderen til samtiden. Det blir gjennomgått et begrenset antall verker, som blir gjenstand for form- og stilanalyse og satt inn i en historisk kontekst.

Hva lærer du?

Etter at emnet er gjennomført vil studenten:

  • kjenne utviklingslinjene i vestlig kunstmusikkhistorie
  • kunne redegjøre for musikkstilistiske særtrekk i de forskjellige periodene
  • kjenne et utvalg sentrale verker fra ulike perioder
  • beherske noen grunnleggende musikkanalytiske teknikker
  • ha fått øvelse i skriftlig og muntlig framstilling

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende MUS1101 – Elementær musikkteori (nedlagt)

Overlappende emner

Emnet overlapper helt med MUS1400, MUS1410 og MUS1420, og med 10 studiepoeng mot MUS1440.

Undervisning

I vårsemesteret blir det gitt 12 dobbelttimer med forelesning og til sammen 12 timer seminarundervisning. I høstsemesteret blir det gitt 7 trippeltimer med forelesning og til sammen 12 timer seminarundervisning. Hver student skal holde ett seminarinnlegg. Dette skal så bearbeides til en skriftlig oppgave som leveres i høstsemesteret. Både seminarinnlegget og den skriftlige innleveringen må være godkjent for at studenten kan gå opp til avsluttende skriftlig eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

En hjemmeoppgave over oppgitt emne med tre dagers innleveringsfrist i slutten av høstsemesteret.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet ble tilbudt for siste gang høsten 2011. Det vil være mulig å ta eksamen høsten 2012, men det anbefales at interesserte studenter isteden tar MUS1440 Klassisk og rytmisk musikkhistorie.

Eksamen

Emnet ble tilbudt for siste gang høsten 2011. Det vil være mulig å ta eksamen høsten 2012, men det anbefales at interesserte studenter isteden tar MUS1440 Klassisk og rytmisk musikkhistorie.

Undervisningsspråk

Hovedsaklig norsk