Dette emnet er nedlagt

MUS2150 – Utøvende 2 (instrumental- og vokalundervisning)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er nedlagt. Studenter som begynner på bachelorprogrammet i muskkvitenskap høsten 2011 tar isteden emnet MUS2151

Det blir gitt individuell undervisning på hovedinstrumentet. Den enkelte lærer lager et opplegg tilpasset studentens behov og nivå. Aktuelle arbeidsområder kan være:

Rytmisk musikk:

 • tekniske, rytmiske og harmoniske øvelser
 • arbeidsfysiologi relatert til instrumentet
 • innstudering av relevant repertoar
 • teoretisk refleksjon
 • improvisasjon
 • arbeids- og øvemetoder
 • samspill
 • interpretasjon og formidling

Kunstmusikk – klassisk:

 • tekniske øvelser
 • arbeidsfysiologi relatert til instrumentet
 • innstudering av repertoar fra forskjellige epoker
 • teoretisk refleksjon
 • arbeids- og øvemetoder
 • interpretasjon og formidling

Hva lærer du?

Utvikle tekniske og musikalske ferdigheter, og bidra til økt forståelse av musikalsk stil, struktur og funksjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til Program for musikkvitenskap, samt avlagt eksamen i emnet MUS1120 – Utøvende 1 (instrumental- og vokalundervisining) (nedlagt).

Overlappende emner

Emnet overlapper helt med MUS1150.

Undervisning

Det gis 12 individuelle undervisiningstimer à 30 minutter på hovedinstrument (obligatorisk fremmøte). Studentene må spille/synge på minst én huskonsert eller tilsvarende for å kunne gå opp til eksamen. Fremføringer på andre konserter på Universitetet utenom vanlig huskonserttid, for eksempel lunsjkonserter i Universitetsbiblioteket eller spilleoppdrag/kveldsarrangementer ved andre institutter, godtas som huskonserter i denne sammenhengen. Andre spilleoppdrag kan ikke godkjennes.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk deltakelse i undervisningstimene og deltakelse på huskonsert.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodiske evaluering høsten 2007

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)