Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet har fokus på grunnleggende teknikker innenfor dagens jazz-, pop- og rockimprovisasjon. Musikk av det 20. århundrets improvisajsonsutøvere vil bli analysert. Det vil bli lagt vekt på jazz, men også sjangre som samtidsmusikk, filmmusikk og klassisk musikk vil bli trukket inn. Emnet vil inkludere rytmiske improvisasjonsøvelser og analyser, med utgangspunkt i f.eks. teknikker som "afrikansk polyrytmikk" (kombinasjon av dans, sang og kroppsperkusjon). Datamaskin vil bli brukt som et hovedverktøy, slik at undervisningen blir mest mulig papirløs.

Hva lærer du?

Målet for kurset er utvikling av musikalsk kreativitet, gehørskompetanse, forståelse av improvisasjonens egenart og funksjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnene MUS1101 – Elementær musikkteori (nedlagt), MUS1220 – Musikkteori 1A (nedlagt), opptak til studieprogrammet i musikkvitenskap. Det vil være nødvendig med kjennskap til notasjonsprogrammer som Sibelius og Finale, kjennskap til besifring slik det blir brukt i rytmisk musikk, og grunnleggende notasjonsprinsipper for ulike instrumenter.

Undervisning

Kurset omfatter 12 dobbelttimer med gruppeundervisning/workshop.

Eksamen

Muntlig prøve. En oppgave i jazzimprovisasjonsanalyse må være levert innen angitt frist og godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Vår 2008

Eksamen

Vår 2008

Undervisningsspråk

Norsk