Dette emnet er nedlagt

MUS2401 – Ny musikk, ny estetikk. Solosang, madrigal og musikkdrama rundt 1600.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Tiden omkring decenniumskiftet 1600 hører til de mest gjennmgripende revolusjoner i vesterlandsk kulturhistorie. Dette gjelder også på muiskken arena, der den menneskelige stemmen trer inn på arenaen på en ny måte. Musikk ses ikke lenger som et komplisert samspill av stemmer som uttrykk for et ordnet kosmos, men blir noe som uttykker en menneskelig stemme, ja en helt ny menneskelig subjektivitet. Musikken henvender seg direkte til sitt publikum for å påvirke det, den bli retorisk, i en ny type enkle sanger (monodi) og i en spektakulær ny teaterform: opera. Samtidig tenkes muskkens grunnlag gjennom på nytt, i alt fra teoretiske traktater til polemiske manifester. Kurset går inn i dette feltet, og tar for seg tekstene til noen av de viktigste aktørene på en musikask arena som etter hvert kom til å bli kalt for barokkmusikk. Samtidig gjennomgås disse i relasjon til musikken som ble skapt, operaer av Jacopo Peri og Claudio Monteverdi, og madrigaler og solosang av de samme to, samt Giulio Caccini. Vi får lære mye om musikktenkningen som ligger til grunn for den senere kunstmusikalske utvikling, i det minste frem til oppløsningen av romantikken, vi får sett på samnmehengen mellom estetiske anskuelser og musikalsk uttrykk, på musikkens plass i kulturhistorien, og vi stifter bekjentskap med musikk som den dag i dag kjennetegnes av en overraskende friskhet og et direkte uttrykk.

Hva lærer du?

Kunnskap om en viktig revolusjon i vesterlandsk muskk og musikktenkning, som innleder og grunnlegger en stor, vesterlandsk kunstmusikalsk tradisjon. Trening i å se sammenheng mellom estetiske resonnementer. Fortolighet med flott musikk fra en tid i randen av det felt vi spontant kan kjenne oss igjen i.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Kurset holdes i januar-april. Det blir gitt 6 trippeltimer med forelesninger, og 6 dobbelttimer med obligatorisk seminar/fremleggelse av seminarinnlegg i grupper à ca. 15 studenter. .

Eksamen

Muntlig prøve: Et obligatorisk seminarinnlegg skal godkjennes (bestått/ikke bestått). En skriftlig emneoppgave (10 sider) skal leveres i slutten av semesteret. Tittel og problemstilling bestemmes av studenten i samråd med faglærer. Oppgaven skal karakterbedømmes.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Våren 2004

Eksamen

Våren 2004

Undervisningsspråk

Norsk