Dette emnet er nedlagt

MUS2685 – Spesialpensum 1 i musikkvitenskapelige emner

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Et selvvalgt pensum på 800-1000 sider i et musikkvitenskapelig emne. Emnet kan dreie seg om musikkhistorie, musikkpedagogikk, populærmusikk, etnomusikk, musikkpsykologi, musikkteori eller andre musikkvitenskapelige felt.

Hva lærer du?

Studenten får anledning til faglig fordypning i det valgte emnet, og til å utvikle evnen til problematisering og selvstendig arbeid. I tillegg gir emnet øvelse i skriftlig framstilling og argumentasjon.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til bachlorprogrammet i musikkvitenskap. MUS1300 – Verdensmusikk (nedlagt), MUS1410 – Vestlig kunstmusikk (nedlagt), MUS1420 – Vestlig kunst- og folkemusikk (nedlagt) og MUS1500 – Jazz, pop og rock (nedlagt). Opptak på emnet er avhengig av tilgjengelig veiledningskapasitet.

Undervisning

Inntil 4 timer à 60 minutter individuell veiledning

Eksamen

En semesteroppgave på 10 sider (à 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) som leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Oppgaven skal være en selvstendig redegjørelse for en problemstilling hentet fra det valgte feltet. Pensum og oppgavens tittel skal godkjennes av veileder på forhånd.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emnet høsten 2008

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk