Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil etter våren 2013 bli nedlagt. Studenter som har emnet i sin utdanningsplan, men som ikke har tatt eksamen i det, bes kontakte instituttet.

Emnet omfatter grunnlaget for og prosessen med å frembringe kritiske noteutgivelser.

Hva lærer du?

Emnetet gir studentene kunnskaper om og ferdigheter i noteeditering på bred basis. Gjennom studier av ulike manuskripttyper, eldre notestikk av ulike typer og ulike teknologier får studentene forutsetninger for på selvstending grunnlag å arbeide med konkret materiale fram til ferdig utgivelse både i kritisk edisjonsutgave og til praktisk bruk (f.eks. som stemmer). Studentene får gjennom emnet også trening i å benytte ulike presentasjonsmedier, som trykte noter, digital representasjon, web-presentasjon osv.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ett av emnene MUS4660, MUS4420, MUS4670, MUS4675,
pluss ett av emnene MUS2200, MUS2210, MUS2700, MUS2710, MUS2720, MUS2740, MUS2760, MUS4270, MUS4700, MUS4710, MUS4720, MUS4730, MUS4760, MUS4770, MUS4775, MUS4780, MUS4785, MUS4791, MUS4792, MUS4793.

Anbefalte forkunnskaper

Gode instrumentkunnskaper. Den vesentligste bakgrunnlitteraturen vil være på engelsk eller tysk.

Undervisning

Det foreleses 7 dobbelttimer over utvalgte deler av pensum, og det avholdes 7 dobbelttimer seminar gjennom semestret. Det skal leveres 5 mindre øvingsoppgaver som skal være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Hjemmeeksamen over 3 dager.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IMVs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2009

Eksamen

Vår 2009

Undervisningsspråk

Norsk