Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet bygger på MUS2801 Lydlære 1 eller tilsvarende kunnskaper og går noe videre mhp. grunnleggende musikkakustiske prinsipper, lydsyntese, lydprogrammering, lydanalyse (bl.a. FFT), elektriske/elektroniske musikkinstrumenter, filtre og effekter, høyttalere i rom, romakustikk for studios og mindre saler, binaural hørsel, hørselskader, samt klangoppfattelse.

Hva lærer du?

Du lærer de viktigste prinsipper om musikalsk lyd i bred forstand, som grunnlag for selvstendig arbeid innen disse feltene.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MUS2801Lydlære 1 eller tilsvarende

Undervisning

12 uker vekslende mellom forelesninger og øvelser.

Eksamen

En hjemmeeksamen på ca. 20 sider med fire ukers innleveringsfrist, der halvparten består i svar på ca. 5 oppgitte spørsmål og halvparten består i en oppgave valgt i samråd med faglærer.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IMVs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk