Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset tar for seg oppbygning og funksjonsmåte til datamaskiner og internett. Emnet gir en innføring i søking i datamaskiner og fritekst, samt bruk av sentrale kilder. I forbindelse med dette står kildekritikk sentralt.

Hva lærer du?

Du vil med “IKT og informasjonssøking” få en grunnleggende forståelse og mestring av teknologien, og settes i stand til å finne fram i ulike typer nettbasert kildemateriale. Du lærer også å kritisk vurdere bruken av digitalt og papirbasert kildemateriale.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er ønsket at alle studentene har grunnleggende kunnskaper i IKT. Dette innebærer følgende:

  • Studenten bør ha elementære kunnskaper om datamaskinens oppbygging og virkemåte (programmeringsspråk, applikasjoner).
  • Studenten bør kunne bruke standard programvarer, inkludert kontorstøtteverktøy.
  • Studenten bør kjenne til elementære sider ved internetts oppbygging og virkemåte, inkludert WWW.

Studenter vil få tilbud om forkurs i bruk av datamaskin og internett.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot DRI2010 – Internett, informasjonssøking og kildekritikk (nedlagt)

Undervisning

Undervisning består av forelesninger, seminarer og praktiske øvelser. I seminarundervisningen vil studenter bli delt inn i mindre prosjektgrupper som sammen skal løse 3 obligatoriske oppgaver som skal være bestått i løpet av semesteret. I tillegg vil studenter få presentasjonsoppgaver på seminarene. Undervisningen forutsetter aktiv deltakelse på seminarene.

Eksamen

Kandidatene skal ha bestått 3 obligatoriske oppgaver. Endelig karakter settes etter vurdering av en 5 timers skriftlig eksamen ved slutten av semesteret.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Det gis ikke lengre undervisning i emnet.

Eksamen

Vår 2009

Det gis eksamen i emnet for siste gang vår 2009.

Undervisningsspråk

Norsk