DRI2010 – Internett, informasjonssøking og kildekritikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er delvis videreført i ny utgave i DRI2020 – Lovgivning og rettslig informasjonssøking

Kurset tar for seg oppbygning og funksjonsmåte til datanett med vekt på Internett. Emnet gir en innføring i søking i databaser og fritekst, og hvordan ulike typer kataloger og søketjenester er bygget opp. I forbindelse med dette står informasjonsfrihet og kildekritikk sentralt. Videre drøftes Internetts organisering, og nettets sosiale og samfunnsmessige sider.

Hva lærer du?

Du vil med emnet få en grunnleggende forståelse og mestring av Internett som verktøy for å søke informasjon. Dette gjelder særlig informasjon for å forstå samfunnsstyringen og være aktiv deltaker i et demokrati. Du lærer også å kritisk vurdere bruken av digitalt og papirbasert kildemateriale

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenten må ha bestått DRI1001 – Digital forvaltning (videreført).

Anbefalte forkunnskaper

JUROFF1201 – Introduksjon i forvaltningsrett

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger, gruppeundervisning og 3 obligatoriske gruppeoppgaver.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

5 timers skriftlig eksamen

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Det foretas underveisevaluering hver gang emnet tilbys.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk