Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i sentrale og aktuelle temaer og debatter i kriminalpolitikken. Kriminologien blir konkretisert ved å ta utgangspunkt i studentenes for-forståelse av kriminalitet og straff. Emnet skal hjelpe studentene til å gå fra det ”daglige” til det ”faglige”, ved at de oppøver et analytisk blikk på kriminalpolitikkens temaer.

Hva lærer du?

Du vil lære å reflektere selvstendig over kriminalpolitikkens temaer og debatter. Du får trening i å benytte relevant kunnskap i kriminalpolitiske diskusjoner, og stille kritiske spørsmål til de kunnskapskildene som finnes. Du vil også trenes i å se de dilemmaer og verdispørsmål som kriminalpolitikken reiser.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er under utfasing og det tilbys kun eksamen høsten 2006, med manuell oppmelding. Kontakt studiekonsulenten hvis du har spørsmål.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

KRIM1001 – Innføring i kriminologi (nedlagt)

Overlappende emner

Kriminologi grunnfag

Undervisning

Forelesninger og seminarer. Seminarene er obligatoriske.

Eksamen

Mappeevaluering vurderes til godkjent/ikke godkjent. Oppgave på maksimum 6 sider med gradert karakter (75%) og 4 timers skoleeksamen med gradert karakter (25%) A-F.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Anbefales å ta samtidig med: KRIM1001 – Innføring i kriminologi (nedlagt)

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Siste gang høsten 2005

Eksamen

Siste gang høsten 2006

Undervisningsspråk

Norsk