Emner innen kriminologi og rettssosiologi

Viser 1–67 av 67 emner
Emne Studiepoeng
KRIM1000 – Innføring i kriminologi (20 studiepoeng) 20
KRIM1300 – Sosial kontroll (20 studiepoeng) 20
KRIM2000 – Sentrale teoretiske perspektiver (20 studiepoeng) 20
KRIM2101 – Fordypningsoppgave i kriminologi (20 studiepoeng) 20
KRIM2904 – Fengsler, fanger, samfunn (10 studiepoeng) 10
KRIM2912 – Rusmidler og ruspolitikk (10 studiepoeng) 10
KRIM2914 – Økonomisk og organisert kriminalitet (10 studiepoeng) 10
KRIM2915 – På siden av rettsoppgjøret (10 studiepoeng) 10
KRIM2916 – Globalisering i kriminologien (10 studiepoeng) 10
KRIM2917 – Kjønn, kriminalitet og kontroll (10 studiepoeng) 10
KRIM2918 – Etnografisk kriminologi (10 studiepoeng) 10
KRIM2919 – Politi, makt og samfunn (10 studiepoeng) 10
KRIM2920 – Grønn (øko-global) kriminologi (10 studiepoeng) 10
KRIM2951 – Comparative Justice (10 studiepoeng) 10
KRIM2952 – A Criminology of Globalization (10 studiepoeng) 10
KRIM2953 – Criminological Perspectives on Gender, Sexuality and Violence (10 studiepoeng) 10
KRIM2954 – Cultural and Narrative Criminology (10 studiepoeng) 10
KRIM2956 – International Criminal Justice and Mass Violence (10 studiepoeng) 10
KRIM2957 – Surveillance: Data, technologies, practices (10 studiepoeng) 10
KRIM2960 – Green Criminology (10 studiepoeng) 10
KRIM4001 – Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien (20 studiepoeng) 20
KRIM4004 – Presentasjon av oppgitt tema (10 studiepoeng) 10
KRIM4101 – Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien 1 (10 studiepoeng) 10
KRIM4102 – Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien 2 (10 studiepoeng) 10
KRIM4103 – Metode (10 studiepoeng) 10
KRIM4104 – Prosjektdesign (10 studiepoeng) 10
KRIM4904 – Fengsler, fanger, samfunn - MA (10 studiepoeng) 10
KRIM4912 – Rusmidler og ruspolitikk (10 studiepoeng) 10
KRIM4914 – Økonomisk og organisert kriminalitet (10 studiepoeng) 10
KRIM4915 – På siden av rettsoppgjøret (10 studiepoeng) 10
KRIM4916 – Globalisering i kriminologien (10 studiepoeng) 10
KRIM4917 – Kjønn, kriminalitet og kontroll (10 studiepoeng) 10
KRIM4918 – Etnografisk kriminologi (10 studiepoeng) 10
KRIM4919 – Politi, makt og samfunn (10 studiepoeng) 10
KRIM4920 – Grønn (øko-global) kriminologi (10 studiepoeng) 10
KRIM4951 – Comparative Justice (10 studiepoeng) 10
KRIM4952 – A Criminology of Globalization (10 studiepoeng) 10
KRIM4953 – Criminological Perspectives on Gender, Sexuality and Violence (10 studiepoeng) 10
KRIM4954 – Cultural and Narrative Criminology (10 studiepoeng) 10
KRIM4955 – Media and Crime (10 studiepoeng) 10
KRIM4956 – International Criminal Justice and Mass Violence (10 studiepoeng) 10
KRIM4957 – Surveillance: Data, technologies, practices (10 studiepoeng) 10
KRIM4960 – Green Criminology (10 studiepoeng) 10
KRIM5001 – Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
KRS4105 – Kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
KRS4106 – Kvalitativ metode (10 studiepoeng) 10
RSOS1801 – Innføring i rettssosiologi (10 studiepoeng) 10
RSOS2801 – Retten sett unnenfra (10 studiepoeng) 10
RSOS2802 – Ikke-jurister som rettsanvendere (10 studiepoeng) 10
RSOS2950 – Torture, Surveillance and Rights (10 studiepoeng) 10
RSOS2951 – Legal Mobilization and Grassroots Organizing for Social Justice (10 studiepoeng) 10
RSOS2952 – Law, Ideology and Human Rights Violations (10 studiepoeng) 10
RSOS2953 – Legal Anthropology (10 studiepoeng) 10
RSOS4001 – Sentrale teoretiske perspektiver i rettssosiologi (20 studiepoeng) 20
RSOS4004 – Muntlig presentasjon over oppgitt tema (10 studiepoeng) 10
RSOS4101 – Sentrale teoretiske perspektiver i rettssosiologi 1 (10 studiepoeng) 10
RSOS4102 – Sentrale teoretiske perspektiver i rettssosiologi 2 (10 studiepoeng) 10
RSOS4103 – Metode (10 studiepoeng) 10
RSOS4104 – Prosjektdesign (10 studiepoeng) 10
RSOS4801 – Retten sett unnenfra (10 studiepoeng) 10
RSOS4802 – Ikke-jurister som rettsanvendere (10 studiepoeng) 10
RSOS4804 – Kriminalpolitikk (10 studiepoeng) 10
RSOS4950 – Torture, Surveillance and Rights (10 studiepoeng) 10
RSOS4951 – Legal Mobilization and Grassroots Organizing for Social Justice (10 studiepoeng) 10
RSOS4952 – Law, Ideology and Human Rights Violations (10 studiepoeng) 10
RSOS4953 – Legal Anthropology (10 studiepoeng) 10
RSOS5001 – Masteroppgave i rettssosiologi (60 studiepoeng) 60