Emner innen kriminologi og rettssosiologi

Viser 1–64 av 64 emner
Emne Studiepoeng
KRIM1000 - Innføring i kriminologi (20 studiepoeng) 20
KRIM1300 - Sosial kontroll (20 studiepoeng) 20
KRIM2000 - Sentrale teoretiske perspektiver (20 studiepoeng) 20
KRIM2101 - Fordypningsoppgave i kriminologi (20 studiepoeng) 20
KRIM2904 - Fengsler, fanger, samfunn (10 studiepoeng) 10
KRIM2912 - Rusmidler og ruspolitikk (10 studiepoeng) 10
KRIM2914 - Økonomisk og organisert kriminalitet (10 studiepoeng) 10
KRIM2915 - På siden av rettsoppgjøret (10 studiepoeng) 10
KRIM2916 - Globalisering i kriminologien (10 studiepoeng) 10
KRIM2917 - Kjønn, kriminalitet og kontroll (10 studiepoeng) 10
KRIM2918 - Etnografisk kriminologi (10 studiepoeng) 10
KRIM2919 - Politi, makt og samfunn (10 studiepoeng) 10
KRIM2920 - Grønn (øko-global) kriminologi (10 studiepoeng) 10
KRIM2951 - Comparative Justice (10 studiepoeng) 10
KRIM2952 - A Criminology of Globalization (10 studiepoeng) 10
KRIM2953 - Criminological Perspectives on Gender, Sexuality and Violence (10 studiepoeng) 10
KRIM2954 - Cultural and Narrative Criminology (10 studiepoeng) 10
KRIM2956 - International Criminal Justice and Mass Violence (10 studiepoeng) 10
KRIM2957 - Surveillance: Data, technologies, practices (10 studiepoeng) 10
KRIM2960 - Green Criminology (10 studiepoeng) 10
KRIM4001 - Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien (20 studiepoeng) 20
KRIM4004 - Presentasjon av oppgitt tema (10 studiepoeng) 10
KRIM4101 - Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien 1 (10 studiepoeng) 10
KRIM4102 - Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien 2 (10 studiepoeng) 10
KRIM4103 - Metode (10 studiepoeng) 10
KRIM4104 - Prosjektdesign (10 studiepoeng) 10
KRIM4912 - Rusmidler og ruspolitikk (10 studiepoeng) 10
KRIM4914 - Økonomisk og organisert kriminalitet (10 studiepoeng) 10
KRIM4915 - På siden av rettsoppgjøret (10 studiepoeng) 10
KRIM4916 - Globalisering i kriminologien (10 studiepoeng) 10
KRIM4917 - Kjønn, kriminalitet og kontroll (10 studiepoeng) 10
KRIM4918 - Etnografisk kriminologi (10 studiepoeng) 10
KRIM4919 - Politi, makt og samfunn (10 studiepoeng) 10
KRIM4920 - Grønn (øko-global) kriminologi (10 studiepoeng) 10
KRIM4951 - Comparative Justice (10 studiepoeng) 10
KRIM4952 - A Criminology of Globalization (10 studiepoeng) 10
KRIM4953 - Criminological Perspectives on Gender, Sexuality and Violence (10 studiepoeng) 10
KRIM4954 - Cultural and Narrative Criminology (10 studiepoeng) 10
KRIM4955 - Media and Crime (10 studiepoeng) 10
KRIM4956 - International Criminal Justice and Mass Violence (10 studiepoeng) 10
KRIM4957 - Surveillance: Data, technologies, practices (10 studiepoeng) 10
KRIM4960 - Green Criminology (10 studiepoeng) 10
KRIM5001 - Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
RSOS1801 - Innføring i rettssosiologi (10 studiepoeng) 10
RSOS2801 - Retten sett unnenfra (10 studiepoeng) 10
RSOS2802 - Ikke-jurister som rettsanvendere (10 studiepoeng) 10
RSOS2950 - Torture, Surveillance and Rights (10 studiepoeng) 10
RSOS2951 - Legal Mobilization and Grassroots Organizing for Social Justice (10 studiepoeng) 10
RSOS2952 - Law, Ideology and Human Rights Violations (10 studiepoeng) 10
RSOS2953 - Legal Anthropology (10 studiepoeng) 10
RSOS4001 - Sentrale teoretiske perspektiver i rettssosiologi (20 studiepoeng) 20
RSOS4004 - Muntlig presentasjon over oppgitt tema (10 studiepoeng) 10
RSOS4101 - Sentrale teoretiske perspektiver i rettssosiologi 1 (10 studiepoeng) 10
RSOS4102 - Sentrale teoretiske perspektiver i rettssosiologi 2 (10 studiepoeng) 10
RSOS4103 - Metode (10 studiepoeng) 10
RSOS4104 - Prosjektdesign (10 studiepoeng) 10
RSOS4801 - Retten sett unnenfra (10 studiepoeng) 10
RSOS4802 - Ikke-jurister som rettsanvendere (10 studiepoeng) 10
RSOS4804 - Kriminalpolitikk (10 studiepoeng) 10
RSOS4950 - Torture, Surveillance and Rights (10 studiepoeng) 10
RSOS4951 - Legal Mobilization and Grassroots Organizing for Social Justice (10 studiepoeng) 10
RSOS4952 - Law, Ideology and Human Rights Violations (10 studiepoeng) 10
RSOS4953 - Legal Anthropology (10 studiepoeng) 10
RSOS5001 - Masteroppgave i rettssosiologi (60 studiepoeng) 60