Emner innen kriminologi og rettssosiologi

Viser 1–52 av 52 emner
Emne Studiepoeng
KRIM1100 – Innføring i kriminologi (10 studiepoeng) 10
KRIM1300 – Sosial kontroll (20 studiepoeng) 20
KRIM1500 – Lovbrudd, lovbrytere og ofre (10 studiepoeng) 10
KRIM2000 – Sentrale teoretiske perspektiver (20 studiepoeng) 20
KRIM2101 – Fordypningsoppgave i kriminologi (20 studiepoeng) 20
KRIM2904 – Fengsler, fanger, samfunn (10 studiepoeng) 10
KRIM2912 – Rusmidler og ruspolitikk (10 studiepoeng) 10
KRIM2919 – Politi, makt og samfunn (10 studiepoeng) 10
KRIM2920 – Grønn (øko-global) kriminologi (10 studiepoeng) 10
KRIM2952 – A Criminology of Globalization (10 studiepoeng) 10
KRIM2953 – Criminological Perspectives on Gender, Sexuality and Violence (10 studiepoeng) 10
KRIM2954 – Cultural and Narrative Criminology (10 studiepoeng) 10
KRIM2956 – International Criminal Justice and Mass Violence (10 studiepoeng) 10
KRIM2957 – Surveillance: Data, technologies, practices (10 studiepoeng) 10
KRIM2958 – Migration Control, Borders and Citizenship (10 studiepoeng) 10
KRIM2960 – Green Criminology (10 studiepoeng) 10
KRIM2961 – Kriminalitetsforebygging (10 studiepoeng) 10
KRIM4001 – Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien (20 studiepoeng) 20
KRIM4004 – Presentasjon av oppgitt tema (10 studiepoeng) 10
KRIM4101 – Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien 1 (10 studiepoeng) 10
KRIM4102 – Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien 2 (10 studiepoeng) 10
KRIM4104 – Prosjektdesign (10 studiepoeng) 10
KRIM4904 – Fengsler, fanger, samfunn (10 studiepoeng) 10
KRIM4912 – Rusmidler og ruspolitikk (10 studiepoeng) 10
KRIM4919 – Politi, makt og samfunn (10 studiepoeng) 10
KRIM4920 – Grønn (øko-global) kriminologi (10 studiepoeng) 10
KRIM4952 – A Criminology of Globalization (10 studiepoeng) 10
KRIM4953 – Criminological Perspectives on Gender, Sexuality and Violence (10 studiepoeng) 10
KRIM4954 – Cultural and Narrative Criminology (10 studiepoeng) 10
KRIM4956 – International Criminal Justice and Mass Violence (10 studiepoeng) 10
KRIM4957 – Surveillance: Data, technologies, practices (10 studiepoeng) 10
KRIM4958 – Migration Control, Borders and Citizenship (10 studiepoeng) 10
KRIM4960 – Green Criminology (10 studiepoeng) 10
KRIM4961 – Kriminalitetsforebygging (10 studiepoeng) 10
KRIM5001 – Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
KRS4105 – Kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
KRS4106 – Kvalitativ metode (10 studiepoeng) 10
KRS4210 – Kriminologi og rettssosiologi i praksis (10 studiepoeng) 10
RSOS1801 – Innføring i rettssosiologi (10 studiepoeng) 10
RSOS2950 – Torture, Surveillance and Rights (10 studiepoeng) 10
RSOS2952 – Law, Ideology and Human Rights Violations (10 studiepoeng) 10
RSOS2953 – Legal Anthropology (10 studiepoeng) 10
RSOS4001 – Sentrale teoretiske perspektiver i rettssosiologi (20 studiepoeng) 20
RSOS4004 – Muntlig presentasjon over oppgitt tema (10 studiepoeng) 10
RSOS4101 – Sentrale teoretiske perspektiver i rettssosiologi 1 (10 studiepoeng) 10
RSOS4102 – Sentrale teoretiske perspektiver i rettssosiologi 2 (10 studiepoeng) 10
RSOS4103 – Metode (10 studiepoeng) 10
RSOS4104 – Prosjektdesign (10 studiepoeng) 10
RSOS4950 – Torture, Surveillance and Rights (10 studiepoeng) 10
RSOS4952 – Law, Ideology and Human Rights Violations (10 studiepoeng) 10
RSOS4953 – Legal Anthropology (10 studiepoeng) 10
RSOS5001 – Masteroppgave i rettssosiologi (60 studiepoeng) 60