Informasjon om skriveøvelsene og skriveverkstedene

For emnet er det obligatorisk innlevering av to skriveøvelser i henholdsvis avtale- og kjøpsrett og erstatningsrett. Det holdes skriveverksted i forkant av hver innlevering hvor studentene kan diskutere utkast til besvarelse. 

Om skriveøvelsene

Det er to obligatoriske skriveøvelser, en i avtale-og kjøpsrett og en i erstatningsrett. Begge øvelsene må være beståtte for å kunne avlegge eksamen. Studenter som ikke består første innlevering, får muligheten til å levere på nytt ila. en uke.

Omfang: Skriveøvelsene skal være på inntil 1000 ord. 

Fusk: For skriveveøvelsene gjelder alminnelige krav til Kildebruk og akademisk redelighet.

Wordmal: Besvarelsene skrives i mal for obligatoriske oppgaver. Besvarelsen skal leveres i word. 

Om skriveverkstedene

Det holdes et skriveverksted for avtale- og kjøpsrett og et skriveverksted for erstatningsrett (én dobbelttime per fag). Det er ikke obligatorisk å delta, men en mulighet til å legge frem egen tekst, stille spørsmål og diskutere. Opplegget foregår i små grupper med hjelp fra studentassistenter.

  Avtale- og kjøpsrett Erstatningsrett

Tidslinje for skriveøvelser og skriveverksteder

Oppgavetekstene publiseres i Canvas (fellesrommet for JUS1111) 24.februar  14. april
Skriveverksted 5. mars 23. april
Innleveringsfrist i Canvas 16. mars 27. april
Resultater publiseres 25. mars 6. mai
Frist for omlevering 2. april 13. mai
Resultater for omlevering 16. april 20. mai

 

 

 

Publisert 4. feb. 2020 10:28 - Sist endret 24. feb. 2020 18:03