Undervisningsmateriale i forvaltningsrett - JUS2211

Undervisningsmateriale som publiseres for et emne, kan bli endret underveis i undervisningen og fjernet ved avsluttet undervisning.

Obligatorisk kurs:

Kursoppgaver - De fem første kursganger (pdf) (Samme oppgaver som våren 2017)

Kursoppgaver - de tre siste kursganger - deles ut på kurset

Obligatorisk hjemmeoppgave publiseres mandag 25. september kl. 09:00 og leveres inn i fronter 26. september. kl. 09:00

Obligatorisk semesteroppgave i forvaltningsrett

Oppsamlingskurs høst 2017: Datoer kommer.

Publisert 18. mai 2017 12:09 - Sist endret 24. okt. 2017 15:39