Undervisningsmateriale i velferdsrett - JUS2211

Undervisningsmateriale som publiseres for et emne, kan bli endret underveis i undervisningen og fjernet ved avsluttet undervisning.

 Forelesningsdisposisjon

RT 2002 s. 1646

RT 2006 s. 262

RT 2007 s. 561

RT 2005 s. 548

Kirsten Sandbergs forelesning 29. mars:
 1. Økonomisk sosialhjelp (PDF) (PPX)
 2. Barnevern (PDF(ppt)

Kirsten Sandbergs forelesning 30. mars: Barnevern forts.(PDF) (PPX)

Kirsten Sandbergs forelesning 10. april: Psykisk helsevern (pdf)

Kursoppgaver

Av Kirsten Sandberg
Publisert 24. nov. 2011 16:23 - Sist endret 17. apr. 2012 15:05