Eksamensoppgavetype på skoleeksamen

Det er blitt tatt opp som spørsmål i undervisningen om det skal kun gis praktikum på skoleeksamen på nye JUS2211.

For våren 2018 kan vi presisere at det vil ikke bli gitt en heldags teori, og spørsmål på skoleeksamen vil bygge på en praktisk oppgave.

Imidlertid er det også viktig å presisere at dette ikke legger føringer for kommende skoleeksamener i JUS2211, oppgaveutvalget står fritt til å velge mellom eksamensoppgavetyper. Se også Instruks for eksamens og sensur kapittel 2 om Utarbeidelse av eksamensoppgaver og Oppgaveutvalget.

Publisert 3. mai 2018 13:45 - Sist endret 3. mai 2018 13:45