Beskjeder

Publisert 7. mai 2019 02:45

Ved emner som gjennomføres med kun Lovdata Pro, kan studenter medbringe opp til to eksemplarer av ordbok uavhengig av språk/målform. Ordboken skal være en alminnelig rettskrivningsordbok. Juridisk ordbok er ikke tillatt. Ordbok kan ikke innarbeides. Ordboken tas med til eksamensbordet og kontroll gjennomføres i eksamenslokalet.

Se hjelpemiddelsreglementet: https://www.jus.uio.no/studier/regelverk/hjelpemidler-eksamen.html

Publisert 3. mai 2019 16:47

Tirsdag 07. mai kl. 11.15-13.00 arrangeres det spørretime for 2. studieår i Aulakjelleren.

Publisert 5. mars 2019 15:46

Gjennomgangen av kursoppgaven i forvaltningsrett som beklageligvis måtte avlyses i dag er nå flyttet til fredag 08.03 kl. 08.15-10.00 i Storsalen. Timeplanen er oppdatert.

Publisert 1. feb. 2019 09:59

Faglærerutvalgene er nå lagt ut, se semestersiden

Publisert 10. jan. 2019 13:22

På dette emnet blir Lovdata Pro tatt i bruk som rettskildeverktøy fra og med våren 2019. Du skal da bruke Lovdata Pro som hjelpemiddel på eksamen. Andre hjelpemidler (f.eks. en trykt lovsamling) kan ikke medbringes til eksamen, med mindre det blir gitt særskilt beskjed om det.

Har du ikke brukerkonto fra før i Lovdata Pro, blir dette automatisk opprettet når du logger deg på med ditt UiO brukernavn og passord.

Les mer om Lovdata Pro

Publisert 7. jan. 2019 12:41

... kan du ta kontakt med undervisningsplanlegger Lillian Almaas på epost lillian.almaas@jus.uio.no. Husk å oppgi studentnummer. Dette finner du på Studentbevis-appen eller under "min profil" på Studentweb. 

Publisert 2. jan. 2019 10:08

Tre skandinaviske universiteter er gått sammen om å opprette et nytt toårig masterprogram i miljørett. Første kull starter høsten 2019. Du kan lese mer om masterprogrammet her:

https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=603271&p_dim=88177

Publisert 14. des. 2018 11:11

Våren 2019 endres eksamensordningen på JUS2211 Forvaltningsrett og EØS-rett, semesteroppgaven vil gis resultatet bestått eller ikke bestått og den justerende muntlige prøven bortfaller. Skriftlig skoleeksamen vil fortsatt være på 4 timer og det gis karakter på skoleeksamen. 

For å bestå emnet må både semesteroppgaven og skoleeksamen være bestått, karakteren i emnet vil være den du oppnår på skoleeksamen.

Mer informasjon om den nye ordningen vil bli gitt på introduksjonsforelesningen, fakultetet kommer også med ytterlige informasjon om ordningen her på semestersiden.

Dersom du har spørsmål eller kommentarer kan du kontakte Infosenteret