Lovdata Pro i studier og eksamen

På jusstudiet bruker de fleste emner det digitale rettskildeverktøyet Lovdata Pro.

Alle norske emner med skoleeksamen bruker Lovdata Pro på eksamen

Tilgang og brukerkonto

Du får automatisk brukernavn og passord i Lovdata ved å logge deg på med brukernavn og passord fra UiO. OBS: Velg Weblogin, ikke Feide

Gå til Lovdata Pro

Kurs i Lovdata

Studenter på JUS1111 får kurs gjennom ordinær kurspåmelding i Studentweb. Tidspunkter finner du i timeplanen.

Øvrige studenter som ønsker kurs, se kurs i Lovdata Pro: Vår 2021

Se også bibliotekets nettsider for mer om kursinnhold.

Veiledninger

Veiledninger for deg som er ny student:

  • Lage utvalg
  • Velge ut dommer og andre rettskilder til utvalg
  • Tilgang på rettskilder under eksamen

Brukerstøtte

Noe du lurer på?  Flere kan hjelpe deg:

Faglærerutvalg

Faglærerne kan lage utvalg med de sentrale rettskildene på et emne, distribuert via semestersiden. Det er ikke et krav om at slike utvalg skal lages.

OBS! Kopier utvalgene til din egen Lovdata-profil før eksamen

Lovdata på eksamen

På emner med Lovdata Pro er det ikke tillatt med andre eksamenshjelpemidler enn Lovdata Pro, med mindre det blir gitt særskilt beskjed om det.

Eksamensversjonen av Lovdata Pro gir tilgang til færre kilder og bare de eksamensgodkjente henvisningsmerknadene.

Mer om digitale rettskilder

Hva er rettskilder, hva er et hjelpemiddel og hva er en innarbeidelse? Vi forklarer alt om Lovdata Pro og hvordan du skal forholde deg til det

Fusk på eksamen

UiO bruker URKUND til plagiatkontroll. Ved stikkprøver kan UiO få tilgang på en kandidats tillatte merknader, titler etc fra Lovdata.