Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Bildet kan inneholde: Fiktiv karakter.
Kilde: Wikimedia Commons og Shutterstock

Hvordan kan vi studere virkningene av lovgivning? Hvordan kan vi forklare dommeradferd? Hvordan kan vi forstå et vedtak utført av kunstig intelligens? Disse og mange andre spørsmål innenfor juss kan besvares ved empiriske rettsmetoder.

Empiriske rettsstudier ruster fremtidens jurister ved å lære dem å forstå og bruke andre vitenskapelige metoder enn den rettsdogmatiske. Disse ferdighetene er i økende grad etterspurt av arbeidslivet og gir samtidig mulighet til å forsterke dybden av en masteravhandling.

Emnet skal gi studentene:

  • Grundig forståelse av begreper, problemstillinger og arbeidsmetoder innen empiriske rettsstudier.
  • Konkret og erfaringsbasert innblikk i kvalitative, kvantitative og datavitenskapelig metoder.
  • Muligheten til å planlegge og gjennomføre et empirisk forskningsprosjekt med fokus på en av de underviste metodene.

Praktiske prosjekter - Rettslab

Deler av undervisningen er praktisk rettet. Gjennom semesteret skal du jobbe med et prosjekt, hvor du får oppfølging av en spesialist på en forskningsmetode. Dette kaller vi en rettslab. Tema velger du enten selv eller fra en liste med forskningsoppdrag som fakultetet organiserer (oftest i samarbeid med eksterne aktører). Det er også mulig å jobbe sammen i gruppe med andre studenter. Noen av rettslabene kommer med et stipend.

På semestersiden vil du finne oversikt over aktuelle rettslab'er.

Hva lærer du?

Etter gjennomføring av emnet skal studentene være i stand til å vurdere hvilke metoder som er egnet for å belyse ulike problemstillinger, kunne bygge opp, gjennomføre og anvende resultatene fra minst én empirisk metode, og kritisk kunne lese og vurdere resultater av ulike måter å gjennomføre studier og ulike typer empirisk analyse.

Opptak og adgangsregulering

Du kan melde deg til dette emnet dersom du er registrert student ved Universitetet i Oslo, og har oppfylt forkunnskapskravene med utdanning fra UiO.

Oppfyller du forkunnskapskravene med utdanning fra annen utdanningsinstitusjon må du søke opptak til valgemner på masternivå.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter må fylle ett av disse kravene:

Du er unntatt fra forkunnskapskravene hvis du har opptak til et annet masterprogram ved UiO der juridiske valgemner er integrert i studieprogrammet.

Undervisning

Forelesninger.

Studentene skal gjennomføre tre obligatoriske øvelser knyttet til forelesninger om kvantitative, kvalitativ og datavitenskapelige metoder

Eksamen

Skirftlig oppgave som er knyttet opp mot gjennomført praksis (ordgrense 3000-6000 ord).

3 obligatoriske øvelser må være gjennomført for å få adgang til å levere eksamensoppgaven.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2021

Emnet er i dvale i 2020, neste gang man kan avlegge emnet er våren 2021. 

Eksamen

Vår 2021

Emnet er i dvale i 2020, neste gang man kan avlegge emnet er våren 2021. 

Undervisningsspråk

Norsk