Emneevaluering

Dette semesteret vil studenter som er registrert på JU5590 få tilsendt en spørreundersøkelse på epost som inneholder en rekke spørsmål om emnets innhold og gjennomføring. Undersøkelsen sendes ut etter undervisningsslutt og før sensur.

Vi oppfordrer alle til å svare på denne, da deres tilbakemeldinger er viktig i arbeidet med å videreutvikle og forbedre emnene våre!

Publisert 16. okt. 2014 09:52