Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

  • Farmasøytens plass i helsevesenet og i denne sammenheng en del grunnleggende prinsipper i etikk og kommunikasjon
  • Apotek i primærhelsetjeneste og i sykehus, tilsynsfarmasi i sykehjem, industriell farmasi og legemiddelmyndigheter
  • Resepter og refusjonsordninger
  • Legemiddelbruk spesielt hos barn og eldre
  • Legemiddelbruk i i-land kontra u-land
  • Apotekhistorie
  • Litteratursøk

Hva lærer du?

Studentene skal etter endt kurs ha fått kunnskap om legemiddelbruk i dagens samfunn. De skal også ha fått kjennskap til hvilke arbeidsoppgaver farmasøytene – som samfunnets legemiddeleksperter – vanligvis har, og hvor de utfører disse.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har opptak til det 5-årige masterstudiet i farmasi ved UiO.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For undervisning og eksamen: gjeldende opptakskrav til det 5-årige masterstudiet i farmasi.

Undervisning

Forelesninger, kollokvier og obligatorisk prosjektoppgave.

Prosjektoppgaven kreves godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Inaktivitet og/eller for stort fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Fire timers skriftlig eksamen med bokstavkarakter.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Studieplanen er under revisjon. Dette emnet undervises siste gang høsten 2016.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk