Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Undervisningen omfatter en gjennomgåelse av fysikalsk-kjemiske forhold som er av betydning for produksjon, kvalitet og biologisk effekt av legemiddelformuleringer. Ulike formuleringsprinsipper og doseringsformer blir diskutert. Det undervises også i biofarmasi som beskriver hvordan sammensetning og fremstilling av legemiddelformuleringen kan påvirke absorbsjon av virkestoff gjennom biologiske membraner. I undervisningen inngår beskrivelse av hvordan hjelpestoffer innvirker på formuleringenes effektivitet/biologiske tilgjengelighet av legemidlet Bruk av isotoper og produksjon av radioaktive preparater til terapi eller diagnose blir gjennomgått.

Hva lærer du?

Kurset skal gjøre studentene i stand til å løse problemer i forbindelse med galeniske preparaters formulering og fremstilling, holdbarhet og produksjonskontroll.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har opptak til Profesjonsstudiet i farmasi ved UiO.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter godkjent obligatoriske deler av FRM 2041 samt bestått alle tidligere emner i Profesjonsstudiet i farmasi.

Undervisning

Forelesninger, kollokvier, obligatorisk demonstrasjon i radiofarmasi.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Seks timers skriftlig eksamen med bokstavkarakter.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk