Dette emnet er nedlagt

FRM5220 – Industriell legemiddelutvikling (erstatter tidligere PKO320)

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over industriell legemiddel utvikling fra ide til produkt. Emnet tar blant annet opp følgende temaer: generelt om farmasøytisk industri, legemiddel markedet, valg av forskningsprosjekter/forskningsområder, design av legemiddel substanser, modifikasjon av legemiddelsubstanser, kvantitativ struktur-aktivitetsforhold, molekylmodellering, dokumentasjon og godkjenning av legemidler, patenter, varemerker, generiske legemidler, reseptorer, metabolisme, prodrugs, kombinatorisk kjemi samt utviklingen av utvalgte legemidler.

Hva lærer du?

Studentene skal få innsikt i moderne industriell legemiddelutvikling.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er tilgjengelig for studenter som har godkjent studieplan for den videregående delen av Profesjonsstudiet i farmasi ved UiO. Det innbefatter bestått alle tidligere emner i farmasistudiet. Emnet er også tilgjengelig for andre master grads og PhD studenter der dette emnet er relevant.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter godkjent apotekpraksis samt bestått alle tidligere emner i Profesjonsstudiet i farmasi eller tilsvarende kunnskaper.

Undervisning

Forelesninger og kollokvier

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Muntlig eksamen med bokstavkarakter.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk