Avsluttende eksamen

I FYS-MEK1110 vil avsluttende skriftlig skoleeeksamen bli gjort om til skriftlig hjemmeeksamen på grunn av situasjonen knyttet til korona-viruset. Hjemmeeksamenen vil begynne samme dag som eksamen normalt skulle vært, og innleveringsfrist blir 7 dager (1 uke) etter. Arbeidsomfanget vil normalt tilsvare inntil 2 dagsverk, med alle hjelpemidler tillatt. Du vil få nærmere beskjed om hvordan dette settes opp rent praktisk etter påske.

Karakteren som gis i emnet denne våren er Bestått/Ikke bestått. Dette er i tråd med retningslinjene som er fastsatt av MN fakultetet. MN fakultetets nettside om eksamen våren 2020 finner du her: https://www.mn.uio.no/om/hms/koronavirus/eksamen-2020.html

Du kan lese mer om inspera her: https://www.uio.no/studier/eksamen/innlevering/

Dersom du har spørsmål så kontakt studieinfo@fys.uio.no

Publisert 3. apr. 2020 10:25 - Sist endret 3. apr. 2020 10:25