Innlevering via Devilry

Obligatoriske oppgaver leveres kun elektronisk som pdf fil via Devilry. Mer informasjon om obligatoriske innleveringer finner du her.

Du finner oppgavetekster og innleveringsfrister i Canvas. Devilry stenger automatisk nå innleveringsfristen er ut. Dersom du ønsker å levere en fellesbesvarelse i en gruppe med inntil 3 studenter skal du definere en gruppe i Devilry og levere kun én fellesbesvarelse.

Du får tilbakemelding om innleveringen fra gruppelæreren også via Devilry. Hvis du har gjort et seriøst forsøk, men innleveringen blir allikevel underkjent, så får du mulighet til å levere på nytt, og Devilry åpnes igjen med en ny innleveringsfrist.  

 

Publisert 7. jan. 2020 14:59 - Sist endret 7. jan. 2020 14:59