Obligatoriske innleveringsoppgaver

Vi har 6 innleveringsoppgaver i løpet av semesteret, en cirka annenhver uke. Oppgavene fokuserer på en enkelt ”case” og belyser problemet med både analytiske og numeriske metoder. Oppgavene er svært eksamensrelevante.

Hver oppgave teller 1 poeng, og du må ha minst 5 poeng for å kunne ta det avsluttende eksamen. Andre muligheter for å tjene et poeng er aktiv deltagelse i gruppeundervisning (i minst 11 av 15 gruppetimer) og deltagelse i spinnturen. Studenter som deltar i og leverer molekylærdynamikk-prosjektet får 3 poeng.  

Oppgavetekst og innleveringsfrist

Du finner oppgaveteksten, instruksjoner for innlevering og innleveringsfristen i Canvas.

Krav til innlevering

 • Oppgaven skal leveres som én fil og i pdf-format. Det er lov å skanne inn håndskrevne ark så lenge disse er lesbare.
 • Kode kan leveres som egen Python eller Matlab fil, men all diskusjon og all besvarelse av oppgaven skal inn i pdf hovedfilen.
 • Besvarelsen bør inneholde alt som trengs for at en veileder skal kunne se at du har skjønt stoffet, herunder
  • å føre oppgavene på en oversiktlig måte i den rekkefølgen de står oppgitt i,
  • å inkludere alle relevante plott og figurer med riktige akser og enheter,
  • å forklare og kommentere resultater man produserer.
 • Det er lov å samarbeide og levere en fellesbesvarelse for inntil tre studenter. Det forutsetter at alle bidra til besvarelsen i sin helhet. Grupper som har samarbeidet må tydeliggjøre hvem som har bidratt og leverer bare én besvarelse (som en gruppe, ikke flere identiske besvarelser).

  Retting, tilbakemelding og nytt forsøk

  Obligen rettes av gruppelærerne og vi prøver å gi tilbakemelding til deg så rask som mulig, vanligvis i løpet av en uke. Dersom en besvarelse blir underkjent får du mulighet for å rette opp det som mangler eller er feil, og du får en ny frist for å levere et nytt forsøk.

  Selvstendig arbeid

  Hvis du leverer din egen besvarelse så skal hver enkelt oppgave være skrevet av deg selv. Dersom du har valgt en fellesinnlevering med opptil to andre studenter, så forutsettes at dere har løst oppgaven i felleskap og alle medlemmer av gruppen har bidratt til besvarelsen i sin helhet. Du plikter å gjøre deg kjent med reglene for sitat- og kildebruk og reglementet for fusk. Obligatoriske innleveringsoppgaver samt besvarelser regnes som undervisningsmateriale i kurset og ikke skal offentliggjøres eller deles med andre.

  Latex mal

  Dersom du ønsker å bruke latex for å skrive besvarelsen kan du bruke dette eksempel som mal.

   

  Publisert 6. jan. 2020 16:01 - Sist endret 6. jan. 2020 16:01