Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

19. mai

Eksamensordning

Obligatoriske øvelser og avsluttende hjemmeeksamen.

Obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Skriftlig eksamen midt i semesteret

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Avsluttende hjemmeeksamen

Utlevering av oppgaven: 25. mai kl. 09:00

Innleveringsfrist: 2. juni kl. 09:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. jan. 2021 03:44