Undervisning i FYS-MEK1110 mens universitetet er stengt

Forelesninger: Jeg skal ta opp forelesninger hjemmefra og legge de ut på nettet. I utgangspunktet forholder vi oss til den opprinnelige semesterplanen, men jeg regner med å være litt foran planen slik at de som ønsker det kan jobber i sitt egen tempo. Jeg synes at det fungerte bra og var gøy med Pingo spørsmålene, så jeg skal fortsette med det. Du bør pause videoen ved spørsmålene og prøve å finne svaret. Hvorfor ikke avtale med noen medstudenter å se på forelesning sammen – hver for seg hjemme, mens dere er i kontakt via Zoom eller Skype? Så kan dere diskutere med hverandre akkurat som i StoreFy. Å diskutere faget med hverandre hjelper forståelsen, og gjør læringen mer gøy. Her er det mange muligheter – vær litt kreativ!

Canvas: Jeg skal omorganisere Canvas sidene litt. I tillegg til de forskjellige kategorier skal jeg lage en side med planen for hver uke. Det vil gjøre det enklere å beholde oversikt over hva som forventes hver uke.

Gruppetimer: Vi tilbyr virtuelle gruppetimer på det vanlige tidspunktet ved hjelp av Zoom. Alle bør laste ned Zoom appen; se her for veiledning:

https://www.uio.no/english/services/it/phone-chat-videoconf/zoom/help/install.html (Lenker til en ekstern side.)

Vi har testet det ut i dag med gruppelærerne, og det virker som en god løsning. Jeg skal legge ut test-deg-selv og gruppeoppgaver som vanlig på forhånd. Gruppelæreren vil dele diskusjonsoppgaver under gruppetimen. Vi publiserer en Zoom tilgangskode for hver gruppe på Canvas, slik at du kan delta hjemmefra ved hjelp av PC, nettbrett eller mobil. Zoom tillater å dele gruppen i flere smågrupper som kan diskutere og jobbe sammen. Gruppelæreren kan «gå rundt» og besøke smågruppene for å hjelpe. Det finnes også en knapp for å rope om hjelp. Det er selvfølgelig også mulig å stille spørsmål i plenum. Zoom har flere andre funksjonaliteter, som for eksempel deling av skjermen og en chat-funksjon. Vi begynner med virtuelle gruppetimer neste uke (25.-27.3.).

Kollokvier: Vi oppfordrer å bruke Zoom også til kollokviegrupper utenom den organiserte undervisningen. For samarbeid ved hjelp av Zoom gjelder det igjen å være litt kreativ. Det går for eksempel helt fint å tegne en figur eller regne noe ut på papir og holde arket opp foran PC-kameraet.

Innleveringer: Vi fortsetter med obligatoriske innleveringer etter planen. Bruk gjerne Padlet for å stille spørsmål. For å belønne deltakelse i gruppetimen fortsetter vi å føre oppmøtelister, og de som deltar regelmessig får en ekstra oblig poeng.

Morgenfugl-gruppa: Vi fortsetter med morgenfugl/snuble-gruppa, som også gjennomføres ved hjelp av Zoom på fredager. Som vanlig kan du ta kontakt med Ann-Cecilie for å komme med innspill og ønsker om hva som skal gjennomgås. Neste time er på fredag, 27.3. Vi publiserer en Zoom tilgangskode på Canvas også for denne gruppen.

Det er åpenbart en veldig spesiell situasjon vi må tilpasse oss. Hvis du har innspill til undervisningen eller ideer om hvordan studiene og samarbeidet kan organiseres bedre, så kan du gjerne dele det med oss på Padlet eller ta kontakt.  

Publisert 17. mars 2020 12:23