Pensum

Pensumliste

Johannes Skaar, Elektromagnetisme, 2017.

Johannes Skaar, Kretsanalyse basert på elektromagnetisme, 2017.

De to pdf-filene ovenfor kan lastes ned (gratis) her, eller kjøpes som et enkelt kompendium i papirversjon på Akademika.

Kapitler og eksempler markert med stjerne (*) er orienteringsstoff. Det som har med vektorpotensialet A å gjøre i kap. 3.3, selve beviset av Amperes lov i kap. 3.4, og hele kap. 4.8, er ikke pensum. I kap. 4.5 vil utledningen av lagret energi (lign. 4.83) bare gjøres med en enkelt spole/sløyfe. Utledningene av (4.46) og (4.124) er ikke pensum.

Alle ukesoppgaver, obliger og laboppgaver er dessuten pensum. En av oppgavene gitt i ukesoppgaver eller obliger, vil bli brukt som utgangspunkt for en av oppgavene på eksamen.

Tillatte hjelpemidler på midtveis og på endelig eksamen er:

  • Angell (eller Øgrim) og Lian: Fysiske størrelser og enheter
  • Rottmann: Matematisk formelsamling
  • Godkjent kalkulator

Aktuell støttelitteratur:

D.J. Griffiths: Introduction to Electrodynamics, Pearson / Cambridge University Press: Første kapittel her gir en pedagogisk innføring i vektorregning, vektoroperatorer og forskjellige integralteorem som vi behøver. I tillegg gir resten av boken en meget god presentasjon av elektromagnetisk teori, men etterhvert på et noe høyere nivå enn hva som kreves i dette kurset. Boken er ideell for de som vil lære mer og/eller vil gå videre i dette feltet.

K. Bløtekjær: Størrelser og enheter.

Publisert 3. juli 2017 13:21 - Sist endret 6. nov. 2017 10:42