Pensum/læringskrav

Pensumliste

Anders Malthe-Sørenssen, Elementary electromagnetism using Python, 2020.

Støtte-litteratur

Johannes Skaar, Elektromagnetisme, 2017.

Johannes Skaar, Kretsanalyse basert på elektromagnetisme, 2017.

H. A. Sveinsson, Vektoranalyse, 2018.

De tre pdf-filene ovenfor kan lastes ned (gratis) her.

Kapitler og eksempler markert med stjerne (*) er orienteringsstoff. Det som har med vektorpotensialet A å gjøre i kap. 3.3, selve beviset av Amperes lov i kap. 3.4, og hele kap. 4.8, er ikke pensum. I kap. 4.5 vil utledningen av lagret energi (lign. 4.83) bare gjøres med en enkelt spole/sløyfe. Utledningene av (4.46) og (4.124) er ikke pensum.

Oppgaver er også pensum

Alle ukesoppgaver, obliger og laboppgaver er dessuten pensum. En av oppgavene gitt i ukesoppgaver eller obliger, vil bli brukt som utgangspunkt for en av oppgavene på eksamen.

Annen støttelitteratur:

Chabay & Sherwood: Matter and Interactions gir en pedagogisk innføring i elektromagnetisme som er forskningsbasert - basert på forskning om hvordan du som student lærer best mulig. Boken inneholder dessuten en rekke numeriske oppgaver og eksempler, med kode, for både visualisering og løsning av oppgaver.

D.J. Griffiths: Introduction to Electrodynamics, Pearson / Cambridge University Press: Første kapittel her gir en pedagogisk innføring i vektorregning, vektoroperatorer og forskjellige integralteorem som vi behøver. I tillegg gir resten av boken en meget god presentasjon av elektromagnetisk teori, men etterhvert på et noe høyere nivå enn hva som kreves i dette kurset. Boken er ideell for de som vil lære mer og/eller vil gå videre i dette feltet.

K. Bløtekjær: Størrelser og enheter.

Publisert 11. aug. 2021 15:40 - Sist endret 11. aug. 2021 15:40