Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. juni

Eksamensordning

Obligatoriske øvelser, prosjektoppgave og avsluttende skriftlig eksamen.

Prosjektoppgave

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 15. juni kl. 14:30 (4 timer).

Sted: Sal 3D Silurveien 2

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2020 02:01