FYS3140 Obliger og hjemmeeksamen våren 04

Det planlegges to obligatoriske innleveringer (obliger):

oblig1: innlevering fredag 13/2 (kan bli endret til 20/2).

oblig2: Innlevering fredag 26/3.

Det vil bli arrangert en obligatorisk hjemmeeksamen hvor resultatet teller sammen med avsluttende eksamen. Hovedvekten vil ligge på den avsluttende eksamen, resultatet av hjemmeeksamen får en mer justerende virkning.

Hjemmeeksamen planlegges avviklet i uke 18, dvs. 26.-30.april. Denne uken blir det ingen undervisning i FYS3140.

Noen studenter (ca. 20%) kan bli trukket ut til å gi en muntlig diskusjon av sin hjemmeeksamen, sannsynlig dag er torsdag 13/5.

For obligene gjelder bestått/ikke bestått. Bestått betyr at minst ca. 70% av oppgavene må være riktig besvart. I tillegg til bestått gis det også en poengsum for obligene. For hjemmeeksamen gis det en poengsum, men ingen separat karakter. For å bestå hjemmeeksamen må minst ca. 40% av oppgavene være riktig besvart.