Semesterside for FYS3810 - Vår 2020

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

I FYS3810 vil avsluttende eksamen bli gjennomført i muntlig form som planlagt. På grunn av situasjonen knyttet til korona-viruset vil eksamenen bli gjennomført som et videomøte i zoom. Du vil få nærmere beskjed om hvordan dette settes opp rent praktisk etter påske.

Karakteren som gis i emnet denne våren er Bestått/Ikke bestått. Dette er i tråd med retningslinjene som er fastsatt av MN fakultetet.  Fakultetets nettside om eksamen våren 2020 finner du her: https://www.mn.uio.no/om/hms/koronavirus/eksamen-2020.html

Du kan lese mer om zoom her: https://www.uio.no/tjenester/it/telefoni-sanntid/videokonf/zoom/

Dersom du har spørsmål så kontakt studieinfo@fys.uio.no

3. apr. 2020 10:56