Dette emnet er nedlagt

FYS-GEO4100 – Innledende prosjektoppgave i geologiske prosessers

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Verktøy og metoder i vitenskapelig forfatterskap, herunder bruk av LateX, Word og Endnote; litteratursøk, herunder siteringssøk, vitenskapelig referering og bruk av bibliotektjenester; presentasjonsteknikk.

Hva lærer du?

En innføring i grunnleggende metoder i vitenskapelig forfatterskap og presentasjon blir gitt gjennom en obligatorisk prosjektoppgave. Oppgaven er et innledende forstudium til masteroppgaven. Den vil tilpasses hver enkelt student, og vil innebære praktisk bruk av metodene som undervises i emnet. Oppgaven vil kreve at studenten setter seg inn i relevant litteratur, utfører et kort prosjekt, og rapporter fra prosjektet skriftlig og muntlig. Prosjektoppgaven presenteres for veiledningspanelet i løpet av semesteret.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Fysisk institutt har en egen påmeldingsfrist i første halvdel av mai for avanserte fysikkemner som skal undervises i høstsemesteret. Se http://www.fys.uio.no/studier/kvalitetsreformen/mastergrader/pameldingsskjema.html for informasjon om dette.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det forutsettes at studentene er tatt opp til masterstudiet i geologiske prosessers fysikk.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad i fysikk, geo-fag eller anvendt matematikk.

Undervisning

Emnet går hvert høstsemester og omfatter ca. 30 forelesningstimer, samt obligatoriske timer med studentpresentasjoner.

Eksamen

Obligatorisk presentasjon og obligatorisk prosjektrapport. Bestått/ikke-bestått.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamenssider: http://www.mn.uio.no/studier/admin/eksamen.html

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se http://www.mn.uio.no/studier/admin/eksamen.html

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

NB! Emnet er nedlagt, men vil bli erstattet av et nytt emne, FYS-GEO4110, høsten 2008

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)