Dette emnet er nedlagt

FYS4350 – Medisinsk teknologi - utplassering i klinisk miljø

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet vil studentene bli utplassert i miljøer ved Medisinsk-Teknologisk Virksomhetsområde (MTV) og ved
Intervensjonssenteret (IVS) på Oslo Universitetssykehus (OUS). De vil få et grundig innblikk i de viktigste forholdene rundt bruk av medisinsk teknologi på et moderne sykehus, slik som
forskning på medisinsk-teknisk utstyr, sikkerhet og regelverk, anskaffelse, kontroll og vedlikehold, reparasjon av medisinsk-teknisk utstyr, utprøving av medisinsk teknologi i dyre- og menneskeforsøk, samt klinisk anvendelse av medisinsk teknologi.

Hva lærer du?

På MTV vil du lære om:

  • Medisinsk-teknisk sikkerhet, standarder, lover og regler
  • Vedlikehold, kontroll og anskaffelser av medisinsk-teknisk utstyr
  • Forskning på medisinsk-teknisk utstyr
  • Uhellsetterforskning relatert til medisinsk-teknisk utstyr

På IVS vil du lære om:

  • Klinisk anvendelse av medisinsk teknologi (hospitering på operasjonsstuer med demonstrasjon av bl.a. kikkhullskirurgi og intervensjonsradiologi).
  • Kontroll og mottak av bildedannende utstyr i sykehus (utføre stråleteknisk kontroll og skrive rapport).
  • Utprøving av medisinsk teknologi i dyre- og menneskeforsøk (klinisk kvalitetskontroll).

Opptak og adgangsregulering

De som skal delta på dette emnet må være tatt opp til master-studiet i Elektronikk og datateknologi med studieretning Medisinsk teknologi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Tid og sted for undervisning avtales mellom studentene og vertsmiljøet. Ta kontakt med Fysisk institutt

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Prosjektoppgave (6-8 sider) som teller 30 %, Rapport (4-6 sider) som teller 20 % og muntlig avsluttende eksamen som teller 50%.
 

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Emnet ble avviklet etter høsten 2017.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk