Dette emnet er nedlagt

FYS4510 – Nukleære målemetoder og instrumentering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Partikkel- og gammastrålings vekselvirkning med materie, detektorer og karakteristika, akseleratorer, kjernereaksjoner, gamma-, partikkel- og elektronspektroskopi, signalbehandling, koinsidens måleteknikker, avanserte kjernefysiske metoder og instrumenter.

Emnet er et samarbeid med kjernekjemi og har 7 studiepoeng felles med emnet KJM4920, i tillegg til 3 studiepoeng spesifikt for kjernefysikk.

Hva lærer du?

Emnet gir kunnskap om teknikker og metoder som benyttes i eksperimentell kjernefysikk. Du vil etter gjennomført kurs kunne vurdere hvilke metoder som er anvendbare i spesielle studier, og kunne sette opp enkle koinsidenseksperimenter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Fysisk institutt har en egen påmeldingsfrist i første halvdel av mai for avanserte fysikkemner som skal undervises i høstsemesteret. Se http://www.fys.uio.no/studier/kvalitetsreformen/mastergrader/pameldingsskjema.html for informasjon om dette.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetninger.

Anbefalte forkunnskaper

FYS3510 – Subatomær fysikk med astrofysiske anvendelser (nedlagt)

Overlappende emner

10 studiepoengs overlapp mot FYS373.

Undervisning

Emnet går over et helt semester og omfatter 2-3 timer forelesninger og kollokvier per uke. I tillegg vil det bli gjennomført 6 laboratorieøvelser (ca. 6 timers varighet) i løpet av semesteret.

Eksamen

5 obligatoriske lab-journaler/rapporter som bedømmes med bestått/ikke-bestått. Alle må være bestått for å kunne gå opp til avsluttende eksamen. Denne består av ca. 45 min. muntlig eksaminasjon i teoretisk pensum og lab-arbeid. Bokstavkarakterer.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamenssider: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Informasjon om utsatt eksamen og ny eksamen (kontinuasjon) finner du her: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/kontinuasjon.html

Annet

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor bli bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering, en såkalt "periodisk evaluering" av emnet. Mer informasjon om kvalitetssikring finnes på UiOs nettsider om studiekvalitet.

Emnet ble evaluert høsten 2005.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet er nedlagt f.o.m. høsten 2006, og er slått sammen med KJM5920. Ny emnekode er KJM-FYS5920. Se emnesiden for mer informasjon www.uio.no/studier/emner/matnat/kjemi/KJM-FYS5920/

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)