Dette emnet er nedlagt

FYS5710 – EPR spektroskopi: Biofysiske og dosimetriske anvendelser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

cw-EPR eksperimentet, fin- og hyperfinvekselvirkning, dipol- og kvadrupol-kopling, analyse av isotrope og anisotrope spektra, relaksasjonsteori, g-tensorteori, dobbelresonansmetoder (ENDOR, ELDOR, TRIPLE), dynamiske effekter og spin exchange. Instrumentering. Oxymetri, spin trapping, spin labelling, EPR-basert strålings-dosimetri.

Hva lærer du?

Studentene skal få nødvendig teoretisk bakgrunn i bruk av elektron paramagnetisk resonans spektroskopi innen ulike anvendelsesområder.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Emnet går over et helt semester og omfatter 3-4 timer m/ undervisning (forelesninger, seminarer) per uke.

Eksamen

Obligatoriske seminarer som en integrert del av undervisningen (bestått/ikke bestått), hvor alle må være bestått før eksamen. Avsluttende muntlig eksamen. Bokstavkarakterer.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamenssider: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Informasjon om utsatt eksamen og ny eksamen (kontinuasjon) finner du her: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/kontinuasjon.html

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2010

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen

Vår 2010

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)