Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et videregående emne i kvantemekanikk med fokus på detaljene om hvordan man setter opp kvantmekaniske beregninger. Emnet starter med Dirac-notasjonen og kvantemekanikk-postulatene, så gjennomgås flere viktige eksakt løsbare systemer, før emnet avsluttes med en innføring i ulike tilnærmingssmetoder.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • behersker du kvantemekanikkens sentrale begreper og grunnleggende postulater, behersker Dirac-notasjonen, og kan beregne tidsutvikling og måleresultater med tilhørende sannsynligheter for rene kvantetilstander.
 • vet du hvordan viktige kvantemekaniske systemer løses eksakt ved hjelp av stigeoperatorer, og kan bruke disse til å utføre beregninger.
 • kan du behandle spinn-1/2 systemer kvantitativt, og konstruere og beregne egenskaper ved sammensatte spinntilstander.
 • kan du formulere og løse enkle sammensatte kvantemekaniske systemer med flere frihetsgrader, og bruke symmetrier for å gjøre forenklinger.
 • kan du anvende grunnleggende kvantemekaniske beregningsmetoder som variasjonsmetoden, stasjonær og tidsavhengig perturbasjonsteori, og spredningsteori.
 • har du kunnskap om spontan og stimulert emisjon/absorbsjon, utvalgsregler, Slater determinant, bosoner/fermioner, energinivåer og egenfunksjoner i periodiske potensialer, samt atomets fin- og hyperfin-struktur.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med Fysisk institutt på studieinfo@fys.uio.no.

Undervisning

Emnet undervises over hele semesteret med 7 timer undervisning per uke (4 timer forelesninger og 2+1 timer regneverksted). Emnet vil inneholde tolv sett med ukesoppgaver.

For å få gå opp til avsluttende eksamen må man få godkjent, samt delta i rettingen av minst tre av de seks første, og minst tre av de seks siste ukesoppgavesettene.

Reglement for obligatoriske innleveringer kan finnes her.

Eksamen

En skriftlig deleksamen i form av en innleveringsoppgave (hjemmeeksamen) teller 25% av samlet karakter. Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer) teller 75% av samlet karakter, og må være bestått for å stå i emnet.

For å få gå opp til avsluttende eksamen må man få godkjent, samt delta i rettingen av minst tre av de seks første, og minst tre av de seks siste ukesoppgavesettene.

Hjelpemidler

 • Godkjent kalkulator
 • K. Rottmann "Matematisk formelsamling"
 • Spesifiserte notater utdelt på forelesning
 • Ett håndskrevet A4-ark (2 sider) med egne notater 
 • Lærebok: D.J. Griffiths "Introduction to Quantum Mechanics"

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)