FYS3110 – Kvantemekanikk

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Dette er et videregående emne i kvantemekanikk med fokus på detaljene om hvordan man setter opp kvantmekaniske beregninger. Emnet starter med Dirac-notasjonen og kvantemekanikk-postulatene, så gjennomgås flere viktige eksakt løsbare systemer, før emnet avsluttes med en innføring i ulike tilnærmingssmetoder.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • behersker du kvantemekanikkens sentrale begreper og grunnleggende postulater, behersker du Dirac-notasjonen, og kan beregne tidsutvikling og måleresultater med tilhørende sannsynligheter for rene kvantetilstander.
 • vet du hvordan viktige kvantemekaniske systemer løses eksakt ved hjelp av stigeoperatorer, og kan bruke disse til å utføre beregninger.
 • kan du behandle spinn-1/2 systemer kvantitativt, og konstruere og beregne egenskaper ved sammensatte spinntilstander.
 • kan du formulere og løse enkle sammensatte kvantemekaniske systemer med flere frihetsgrader, og bruke symmetrier for å gjøre forenklinger.
 • kan du anvende grunnleggende kvantemekaniske beregningsmetoder som variasjonsmetoden, stasjonær og tidsavhengig perturbasjonsteori, og spredningsteori.
 • har du kunnskap om spontan og stimulert emisjon/absorbsjon, utvalgsregler, Slater determinant, bosoner/fermioner, energinivåer og egenfunksjoner i periodiske potensialer, samt atomets fin- og hyperfin-struktur.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Undervisning

Emnet undervises over hele semesteret med 7 timer undervisning per uke (4 timer forelesninger og 2+1 timer regneverksted). Emnet vil inneholde tolv sett med ukesoppgaver.

For å få gå opp til avsluttende eksamen må man få godkjent, samt delta i rettingen av minst tre av de seks første, og minst tre av de seks siste ukesoppgavesettene.

Reglement for obligatoriske innleveringer kan finnes her.

Eksamen

For å kunne gå opp til avsluttende eksamen må du delta i rettingen av og få godkjent på minst tre av de seks første og minst tre av de seks siste ukesoppgavesettene.

En hjemmeeksamen teller 25% av samlet karakter, og en avsluttende skriftlig eksamen (4 timer) teller 75% av samlet karakter.

Avsluttende skriftlig eksamen må være bestått for å få avsluttende karakter i emnet.

Hjelpemidler til eksamen

 • Godkjent kalkulator
 • K. Rottmann: "Matematisk formelsamling"
 • Ett A4-ark (2 sider) med egne notater
 • Lærebok: D.J. Griffiths "Introduction to Quantum Mechanics"

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. juli 2020 01:11:46

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)