Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

18. mai

Eksamensordning

Rapport fra feltkurs og avsluttende skriftlig eksamen.

Individuell rapport fra feltkurs

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Grupperapport fra feltkurs

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 1. juni kl. 09:00 (3 timer).

Sted: Silurveien 2 Sal 4D

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. jul. 2022 10:35