Dette emnet er nedlagt

GEG2220 – Forvaltning og presentasjon av geodata

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Praktiske øvingar i datafangst og bearbeiding av data i landmåling og fotogrammetri. Om oppbygging, strukturering og lagring av kartdata i geodatabaser. Om digitale terrengmodellar.

Kva lærer du?

Emnet gjer innsikt i praktisk utføring av metoder for stadfesting av geografiske data og innsikt i gangen frå observasjonar til endelege kartdata. Studentane skal sjølvstendig kunne utføre måleprosjekt med landmåling og utføre enkel datafangst (terrengmodell) med fotogrammetri.

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar må kvart semester søkje og få plass på undervisninga og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikkje alt har studieplass ved UiO, kan du søkje opptak til våre studieprogram eller søkje om å bli enkeltemnestudent.

Overlappande emne

GEG2210+GEG2220 saman overlappar 5 vekttall mot GG219.

Undervisning

Emnet vil i hovudsak verte gitt med praktiske og teoretiske øvingar, med nokre forelesingar.

Eksamen

Skriftlege oppgåver tel ca 50%. Muntlig eksamen, tel ca 50 %. Endeleg karakter vert sett etter ei samla vurdering av eksamensdelane. Bokstavkarakter (A-F)

Informasjon om utsatt prøve (kontinuasjon) finner du på www.matnat.uio.no/studier/eksamen/kontinuasjon.html. Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamensider: www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Anna

Dette emnet blir erstattet av GEG2240 fra høsten 2006.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Siste gang høsten 2005. Erstattes av GEG2240 – Introduksjon til fjernanalyse (videreført) fra høsten 2006.

Eksamen

Kvar haust

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på førespurnad)