GEG2210 – Datafangst - landmåling og digital fotogrammetri

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vidaregåande teori om kartprojeksjonar og koordinatsystem. Det teoretiske grunnlaget for datafangst i landmåling og fotogrammetri. Praktiske øvingar i datafangst, bearbeiding og presentasjon av data frå landmåling og fotogrammetri. Obligatorisk feltkurs om våren over 3-4 dager.

Hva lærer du?

Du får innsikt i metoder for stadfesting av geografiske data, i både teori (metoder og matematisk grunnlag) og praktisk utføring. Studentane skal sjølvstendig kunne utføre måleprosjekt med landmåling og utføre enkel datafangst (terrengmodell) med fotogrammetri.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Følgende HMS emner må også tas i samme semester eller være tatt tidligere enn GEG2210:

For studenter som tar GEG2210 våren 2015 eller senere gjelder at GEG2210 ikke kan inngå i grad før HMS emnene MNHMS0015 og MNHMS0015FS er bestått.

Undervisning

Forelesninger, øvelser og obligatorisk feltkurs (3-4 dager i slutten av semesteret (mai)). Ca 3 obligatoriske oppgaver skal leveres før feltkurset.

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Prosjektrapport fra feltkurset som teller ca 50%, og avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) som teller ca 50%. Endelig karakter settes etter en helhetsvurdering av eksamensdelene.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen [studieinfo@geo.uio.no]

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk