Dette emnet er erstattet av GEO2140 – Faste jords geofysikk.

Semesterside for GEL2140 - Vår 2011

Forelesningen onsdag 16.3 skal være i Auditorium 1 pga teknisk installasjon i Aud. 2.

14. mars 2011 14:36