Dette emnet er erstattet av GEO2140 – Faste jords geofysikk.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

GEL2140 gir innføring i grunnleggende geofysiske metoder, og hvordan disse kan brukes til å undersøke jordens indre struktur, og til å forstå globale tektoniske prosesser. De dekker metoder som anvendes i miljøgeologi, gruve- og petroleumsvirksomhet, og seismologi.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført skal du ha følgende kompetanse:

 • kunne gjøre rede for grunnleggende datainnsamlings- og prosesseringsteknikker
 • forstå hvordan jorskjelv oppstår og fordeler seg på jorden, og hvordan de relaterer til globale tektoniske prosesser
 • kunne gjøre rede for grunnleggende lokale og regionale seismiske innsamlingsmetoder basert på aktive seismiske kilder
 • kjenne til hvordan man samler inn og behandler tyngde- og magnetiske data, og litt om hvordan disse anvendes
 • kjenne til metoder som anvendes i burehullslogging og overflatemålinger, som omfatter elektriske, elektromagnetiske og radiometriske metoder

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

GEO1010 – Naturgeografi (nedlagt), GEO1020 – Geologiske prosesser og materialer (nedlagt) og GEO1030 – Vind, strøm og klima (nedlagt).

Overlappende emner

Undervisning

Omtrent 4 timer forelesning og 2 timer øvelser per uke gjennom semesteret. Emnet har også obligatoriske oppgaver som må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen, epost adresse: studieinfo@geo.uio.no

Eksamen

Skriftlig eksamen. Emnet har obligatoriske oppgaver som må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med GEO2140 – Faste jords geofysikk ved praktisering av tregangersregelen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2018

Emnet videreføres som GEO2140 våren 2019.

Eksamen

Vår 2018

Undervisningsspråk

Norsk