GEO2140 – Faste jords geofysikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir innføring i grunnleggende geofysiske metoder som brukes til å undersøke jordens indre struktur, og til å forstå globale tektoniske prosesser. Metoder som anvendes i miljøgeologi, gruve- og petroleumsvirksomhet, og seismologi blir dekket.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet skal du:

 • forstå hvordan jordskjelv oppstår og fordeler seg på jorden, og hvordan de relaterer til globale tektoniske prosesser
 • kunne gjøre rede for grunnleggende lokale og regionale seismiske innsamlingsmetoder basert på aktive seismiske kilder
 • kjenne til hvordan man samler inn og behandler tyngde- og magnetiske data, og litt om hvordan disse anvendes
 • kjenne til metoder som anvendes i borehullslogging og overflatemålinger, som omfatter elektriske, elektromagnetiske og radiometriske metoder
 • kjenne til de vanligste kartprojeksjonene og deres egenskaper
 • kunne gjøre rede for grunnleggende analoge og digitale databehandlingsteknikker

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning og 2 timer øvelser per uke gjennom semesteret. Det er 2 obligatoriske oppgaver som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Eksamen

 • Det kreves godkjenning av 2 obligatoriske oppgaver før studenten kan ta avsluttende eksamen.
 • Avsluttende skriftlig eksamen teller 100 % (3 timer).

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i ett eller flere av følgende emner: 

Hjelpemidler til eksamen

Godkjendt kalkulator.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2020 17:12:25

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk