Dette emnet er erstattet av GEO2140 – Faste jords geofysikk.

Semesterside for GEL2140 - Vår 2014

Ingen beskjeder