Dette emnet er erstattet av GEO2140 – Faste jords geofysikk.

Semesterside for GEL2140 - Vår 2015

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen på e-post studieinfo@geo.uio.no.

11. nov. 2014 14:36